English Espanol French Deutsch Traditional Chinese        

Lea lo que estan diciendo los demas

En este momento, no hay ningun comentario.
Fabricantes

Zi Shen Ming Mu Tang (100g)

Zi Shen Ming Mu Tang (100g)

DESCRIPTION: Enriches Yin Nourishes the Blood ...

-----------------

Zhe Chong Yin (100g)

Zhe Chong Yin (100g)

DESCRIPTION: Transforms accumulations Dispels ...

-----------------

Xiao Chai Hu Tang (w/o Ginseng) (100g)

Xiao Chai Hu Tang (w/o Ginseng) (100g)

INGREDIENTS: Chai Hu 25.8 Ban Xia 25.8 Huang ...

-----------------

Tong Qiao Huo Xue Tang (100g)

Tong Qiao Huo Xue Tang (100g)

DESCRIPTION: Invigorates the Blood Dispels Blo...

-----------------

Shi Wei Bai Du Tang (100g)

Shi Wei Bai Du Tang (100g)

DESCRIPTION: Dispels Wind Transforms Dampness ...

-----------------

San Zhong Kui Jian Tang (100g)

San Zhong Kui Jian Tang (100g)

DESCRIPTION: Disperses Qi Stagnation Dispels H...

-----------------

San Huang Xie Xin Tang (100g)

San Huang Xie Xin Tang (100g)

DESCRIPTION: Drains Fire Relieves toxicity Dr...

-----------------

Ren Shen Xie Fei Tang (100g)

Ren Shen Xie Fei Tang (100g)

DESCRIPTION: Clears Heat Sedates the Lungs El...

-----------------

Ren Shen Dang Shao San (100g)

Ren Shen Dang Shao San (100g)

DESCRIPTION: Tonifies Qi and Blood Strengthens...

-----------------

Qing Shang Fang Feng Tang (100g)

Qing Shang Fang Feng Tang (100g)

DESCRIPTION: Clears Heat Resolves toxicity Ex...

-----------------
Aceptamos
Cambiar a vista móvil

0 producto(s)
0 artículos
En este momento hay ningun comentario
Herbs and Helpers