English Espanol French Deutsch        
Produkt wurde nicht gefunden!
Weiter
Hersteller

Qi Ju Di Huang Wan (100) 300mg

Qi Ju Di Huang Wan (100) 300mg

INGREDIENTS: Shu Di Huang 27.6 Shan Zhu Yu 13....

-----------------

Bu Zhong Yi Qi Tang (100) 300mg

Bu Zhong Yi Qi Tang (100) 300mg

INGREDIENTS: Huang Qi 18.5% Zhi Gan Cao 12.4% ...

-----------------

Zi Shen Ming Mu Tang (100g)

Zi Shen Ming Mu Tang (100g)

DESCRIPTION: Enriches Yin Nourishes the Blood ...

-----------------

Zhe Chong Yin (100g)

Zhe Chong Yin (100g)

DESCRIPTION: Transforms accumulations Dispels ...

-----------------

Xiao Chai Hu Tang (w/o Ginseng) (100g)

Xiao Chai Hu Tang (w/o Ginseng) (100g)

INGREDIENTS: Chai Hu 25.8 Ban Xia 25.8 Huang ...

-----------------

Tong Qiao Huo Xue Tang (100g)

Tong Qiao Huo Xue Tang (100g)

DESCRIPTION: Invigorates the Blood Dispels Blo...

-----------------

Shi Wei Bai Du Tang (100g)

Shi Wei Bai Du Tang (100g)

DESCRIPTION: Dispels Wind Transforms Dampness ...

-----------------

San Zhong Kui Jian Tang (100g)

San Zhong Kui Jian Tang (100g)

DESCRIPTION: Disperses Qi Stagnation Dispels H...

-----------------

San Huang Xie Xin Tang (100g)

San Huang Xie Xin Tang (100g)

DESCRIPTION: Drains Fire Relieves toxicity Dr...

-----------------

Ren Shen Xie Fei Tang (100g)

Ren Shen Xie Fei Tang (100g)

DESCRIPTION: Clears Heat Sedates the Lungs El...

-----------------
Wir akzeptieren
Zur Handyversion

0 Waren
0 artikel
Herbs and Helpers