English Espanol French Deutsch Traditional Chinese        

Cookie使用守則

Cookie私隱和安全
在本網站購物時,必須啟動Cookies,尤其是關於 閣下在本網站所碰到的隱私和安全的相關議題。

已啟動 Cookies 功能的瀏覽器可保証進行的交易是按照避 閣下的意料執行,也避免 閣下的終端機與本系統間的信息交換洩漏私隱資料。
本系統偵查 閣下的瀏覽器不支持或停止使用 Cookies。

在本站進行網上購, 必須啟動瀏覽器的 Cookies 功能.

使用 Internet Explorer 動瀏覽器, 請按照以下步驟:
  1. 點擊「工具」欄,選擇「Internet 選項」
  2. 選擇「安全」標籤, 重置安全級別為中等
本站執行這保安策略目的是維護 閣下的利益,如有任何不便敬請原諒。

如有垂詢關於這保安要求,請與本站東聯繫或進行離線購物。
繼續
製造商

Zi Shen Ming Mu Tang (100g)

Zi Shen Ming Mu Tang (100g)

DESCRIPTION: Enriches Yin Nourishes the Blood ...

-----------------

Zhe Chong Yin (100g)

Zhe Chong Yin (100g)

DESCRIPTION: Transforms accumulations Dispels ...

-----------------

Xiao Chai Hu Tang (w/o Ginseng) (100g)

Xiao Chai Hu Tang (w/o Ginseng) (100g)

INGREDIENTS: Chai Hu 25.8 Ban Xia 25.8 Huang ...

-----------------

Tong Qiao Huo Xue Tang (100g)

Tong Qiao Huo Xue Tang (100g)

DESCRIPTION: Invigorates the Blood Dispels Blo...

-----------------

Shi Wei Bai Du Tang (100g)

Shi Wei Bai Du Tang (100g)

DESCRIPTION: Dispels Wind Transforms Dampness ...

-----------------

San Zhong Kui Jian Tang (100g)

San Zhong Kui Jian Tang (100g)

DESCRIPTION: Disperses Qi Stagnation Dispels H...

-----------------

San Huang Xie Xin Tang (100g)

San Huang Xie Xin Tang (100g)

DESCRIPTION: Drains Fire Relieves toxicity Dr...

-----------------

Ren Shen Xie Fei Tang (100g)

Ren Shen Xie Fei Tang (100g)

DESCRIPTION: Clears Heat Sedates the Lungs El...

-----------------

Ren Shen Dang Shao San (100g)

Ren Shen Dang Shao San (100g)

DESCRIPTION: Tonifies Qi and Blood Strengthens...

-----------------

Qing Shang Fang Feng Tang (100g)

Qing Shang Fang Feng Tang (100g)

DESCRIPTION: Clears Heat Resolves toxicity Ex...

-----------------
我們接受
顯示移動視圖

设東西
0 項目
目前沒有任何產品評價
Herbs and Helpers