English Espanol French Deutsch Traditional Chinese        

活動預告

Tuesday 09 August, 2022 — Sunday 04 September, 2022
Herbs and Helpers ® - 短暫的暑假 Herbs and Helpers ® - duǎnzàn de shǔjià
Herbs and Helpers 將於 2022 年 8 月 26 日星期五關閉,並於 2022 年 9 月 5 日星期一重新開放。 如有需要請在此之前聯繫! Herbs and Helpers jiāng yú 2022 nián 8 yuè 26 rì xīngqíwǔ guānbì, bìng yú 2022 nián 9 yuè 5 rì xīngqí yī chóngxīn kāifàng. Rú yǒu xūyào qǐng zài cǐ zhīqián liánxì!

繼續
製造商

Zi Shen Ming Mu Tang (100g)

Zi Shen Ming Mu Tang (100g)

DESCRIPTION: Enriches Yin Nourishes the Blood ...

-----------------

Zhe Chong Yin (100g)

Zhe Chong Yin (100g)

DESCRIPTION: Transforms accumulations Dispels ...

-----------------

Xiao Chai Hu Tang (w/o Ginseng) (100g)

Xiao Chai Hu Tang (w/o Ginseng) (100g)

INGREDIENTS: Chai Hu 25.8 Ban Xia 25.8 Huang ...

-----------------

Tong Qiao Huo Xue Tang (100g)

Tong Qiao Huo Xue Tang (100g)

DESCRIPTION: Invigorates the Blood Dispels Blo...

-----------------

Shi Wei Bai Du Tang (100g)

Shi Wei Bai Du Tang (100g)

DESCRIPTION: Dispels Wind Transforms Dampness ...

-----------------

San Zhong Kui Jian Tang (100g)

San Zhong Kui Jian Tang (100g)

DESCRIPTION: Disperses Qi Stagnation Dispels H...

-----------------

San Huang Xie Xin Tang (100g)

San Huang Xie Xin Tang (100g)

DESCRIPTION: Drains Fire Relieves toxicity Dr...

-----------------

Ren Shen Xie Fei Tang (100g)

Ren Shen Xie Fei Tang (100g)

DESCRIPTION: Clears Heat Sedates the Lungs El...

-----------------

Ren Shen Dang Shao San (100g)

Ren Shen Dang Shao San (100g)

DESCRIPTION: Tonifies Qi and Blood Strengthens...

-----------------

Qing Shang Fang Feng Tang (100g)

Qing Shang Fang Feng Tang (100g)

DESCRIPTION: Clears Heat Resolves toxicity Ex...

-----------------
我們接受
顯示移動視圖

设東西
0 項目
目前沒有任何產品評價
Herbs and Helpers